Programmet -  Produkter -  Feedback -  Referencer -  Support -  Kontakt -  Om

Virksomheden er startet i år 2005, og ejes af Bjarne S. Nielsen. Virksomheden udvikler skræddersyede edb-systemer til at lette administrative rutiner, samt rådgivning i IT-spørgsmål for mindre virksomheder. Dette kan være både total- eller delløsninger.

Ideen bygger på at minimere mindre virksomheders tidsforbrug på administration, således at den sparede tid, kan bruges på andre mere tiltrængte indsatsområder i virksomheden.

Jeg har en formel uddannelse som IT-administrator med 4 specialer. Brugersupport, Webpræsentation, Systemadministration og Databaseadministration. Uddannelsen er erhvervet på Tietgenskolen (Odense Business College)
Jeg har arbejdet med edb i ca. 30 år, og har erfaring på IT-området indenfor systemudvikling og netværk.

Arbejdet foregår på en uformel måde, ved gennem samtale med/analyse af virksomheden, at fastlægge behovene for, hvor der skal sættes ind for at minimere tidsforbruget på edb opgaverne.

Behovene kan være mange, strækkende fra, nedbringelse af for meget tidsforbrug på forskellige processer på edb, til udvikling af hel- eller delløsninger i et skræddersyet edbsystem.

Alle områder hvor IT er et værktøj i hverdagen, skal man være på forkant med udviklingen, og brugeren skal inddrages, for at få en ubetinget succes af virksomhedens IT-investering. Dette er to af grundpillerne.
Andre forhold er den grundige foranalyse, dokumentationen og prototypen til projektet, alt sammen i et konstruktivt samarbejde med virksomheden.

Disse nævnte 5 ting er grunden til at IT-investeringen bliver en ubetinget succes for virksomheden og BSNData.