Seneste nyt

11-04-2021 08:38:57

Hej kolonister.
Vi har desværre sendt forkert regnskab ud.
I kan hente det rigtige I kontortiden.
Eller få det udleveret når vi afholder generalforsamling.
God sæson.
Mvh. Bestyrelsen.

26-03-2021 08:51:06

Så bliver der åbnet for vand på søndag den 28/3 kl 11.
Det vil være rart om i var tilstede i haverne, og også hjalp til ved åbningen.
MVH
Bestyrelsen

26-02-2021 13:30:19

Hej kolonister.
Jeg sidder i øjeblikket med regnskab fra 2020.
Jeg kan med beklagelse se at der er en del der mangler at betale haveleje for 2020.
Det vil være en stor hjælp, om de der skylder, ville se at få det ordnet, inden det nye girokort bliver udskrevet.
Hvis der er nogen der er i tvivl, er i velkommen til at ringe eller skrive til mig.
TLF 60487756
E-Mail christnet1@hotmail.com.
MVH
Assisterende Kasserer
Christian Christensen

31-05-2020 08:28:27

Hej kolonister.
Fælles toiletterne åbner den 1 juni, på eget ansvar. Der er en daglig rengøring.
Medbring selv toiletpapir, sæbe/sprit, håndklæde.
Mvh. Bestyrelsen

25-05-2020 10:09:58

Hej kolonister.
Gang Loppemarked.
Sikken en fantastisk weekend. Det var en fornøjelse at se så mange boder. Og en fornøjelse at se,så mange der var en tur rundt i vores dejlige kolonihave.
Vi prøver et par gange mere i løbet af sæsonen.
Datoer kommer inden længe.
Mvh festudvalget.

19-05-2020 11:17:30

Hej Kolonister.
Vi går haverunde på lørdag den 23 maj. Vi kigger blandt andet om, der er ordnet foran hækken på havegangen, om der er havelåge og have nr, om der mangler hæk, om der er ryddet op og rengjort i haven.
Mvh. Bestyrelsen


En meddelelse fra festudvalgene.
Der er havegang-loppemarked den 22 og 23 maj, fra kl 12. Vi håber at se en masse lopper i haverne.
God fornøjelse. Mvh. Festudvalget.

25-03-2020 19:41:38

Referat af generalforsamling Roerskov 25-02-2020.

Valg af dirigent. Mads Nr. 64 A.

Valg af referent. Malle Nr. 16.

Valg af stemmetæller 3 stk. Jesper Nr. 32. Michella Nr147. Lis Nr. 216.

Bestyrelsens beretning V/ Formand Marlene Hende (Malle). Godkendt.

Regnskab for 2019+ budget for 2020 V/ Kassere Christian Christensen. Budget godkendt.

Orientering om pengekassen i festudvalget V/ Marlene Hende (Malle)

Behandling af indkomne forslag. Forslag til Odense kommune om P.pladser ved det grønne område der vender ud mod Kløvermosevej (Ringvejen) og Elsesmindevej. Anja og Laura, lover at gå videre med det.

Valg.

Kassere Christian Christensen, modtager ikke genvalg. Nyvalgt Kassere Kian Larsen Nr. 65.

Bestyrelsesmedlem Dan Pensdal, modtager genvalg. Genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter 2 stk. På valg Rie Jørgensen, modtager ikke genvalg. Carsten Joensen, modtager genvalg. Genvalgt. Nyvalgt bestyrelsessuppleant Lene Hindsgaul.

Revisor. Nyvalgt Christian Christensen.

Revisorsuppleanter 2 stk. Karen Binicki, genvalgt. Søren Hornsleth, nyvalgt.

Vurderingsudvalg. Karsten Sørensen, Carsten Joensen, Dan Pensdal, modtager valg. Valgt.

Orientering fra Renovation ang. nye regler V/ Christian. Snak om sortering. Renovation hele året. 1 spand og 4 ruller poser, kan afhentes på kontoret, fra den 1 april. 2 køkkenaffaldspladser.

Orientering om kloakering fra Odense kommune. Rosenbækken bliver kloakeret i 20-21. Vi bliver ikke kloakeret foreløbigt, der er ikke penge nok. Fået nej til flere penge, på byrådsmøde. Der skal gerne komme en form for afklaring til efteråret. Kolonihave-Teamet forlager af byrådet, At enten skal vi kloakeres i 2023-2024, eller blive sat på standby i op til 20 år. Der er dispensation på tanke, så man kan vente med at tilslutte sig kloakken. Afhængig af tankens levealder.

Evt. Snak om det er muligt stadigvæk at kunne få køkkenaffaldsspand ned til haven. Bestyrelsen har meldt ud, at det ikke længere er en mulighed.

Al køkkenaffald skal i fælles-køkkkenaffalds-containerne.

25-03-2020 19:40:31

Beretning 2019.

Først et minuts stilhed, for dem der gik bort i 2019.

Vi skal ha fundet en ordstyrer, foreningen peger på .

Så gik der endnu en sæson. Vi lage ud med at åbne vandet, det var en fornøjelse at se så mange kolonister, møde op. Det gør det hele meget nemmere, og giver også en følelse af, at det er vores fælles ansvar. Så mød endelig op igen, den 28 marts, vi mødes på festpladsen kl 10. Foreningen gir pølser og øl/vand kl 13, som tak for hjælpen.

Hjælpe-weekenden var en kæmpe succes. Vi fik en masse for hånden. Tusind tak for hjælpen, til dem der mødte op. Man siger at man ikke skal gentage en succes. Men det vil vi nu prøve alligevel. Vi håber at der vil møde lige så mange op, den 4-5 april. Der ligger en lister over, hvad vi skal ha lavet. Vi vil evt. også prøve at planlægge en hjælpe-weekend, senere på sæsonen, mere info, vil komme i opslagstavlen.

Renovation. Som i nok har set, er der lagt 300 kr på havelejen. Det skyldes at det ikke længere er muligt, at bestille sin egen køkkenaffalds-beholder. Det bliver nu en fælles affalsdsordning, som vi alle betaler til. Der bliver 2 affalds-stationer, en hvor den plejer at være, og en ny, mellem gang 9 og 10. Der bliver en del mere sortering. Vi har besøg fra renoveringen, som vil fortælle meget mere.

Parkering i haver og havegange. Der vil i fremtiden, blive slået hårdt ned på parkering i haver og havegange. Første gang, dokumenteret, parkering i haven, er lig med opsigelse. 3 gang

dokumenteret parkering på havegangen, er også lig med opsigelse. Det er i grunden ærgerligt, at vi skal sætte så hårdt til værks. Vi er jo voksne mennesker, og burde selv kunne tænke. Det er ikke en mulighed, hverken at lave p.plads eller trailer-parkering i haverne.

Vi skal huske på, at vi er en kolonihave og vi er kolonister, ingen har mere ret til noget end andre. Det samme gælder, når vi har store tunge lastbiler, med materialer, der pløjer det hele op, så reetablere vi efter os. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at vi har pligt til at holde, havegang, hæk, og have, ren for ukrudt og affald. Og vi selv skal vedligeholde, havegangen ud fra vores haver. Der ligger vejfyld, ved siden af haveaffaldscontaineren. Vi er heldigvis ved at få lavet en opdatering af vores vedtægter, så der ikke længere er nogen tvivl.

Når vi nu er ved parkering, og mangel på samme. Har vi i bestyrelsen besluttet at sætte bomme op. Både ved P.Pladsen ved Elsesmindevej og P.Pladsen bag marketenderen. Det er præventivt, det vil sige, at der ikke er lås på, og vil kun blive brugt i forbindelse med arrangementer i 1000 års skoven, og når der er klem på i friluftbadet. Så håber vi, at vi kan ha vores få P.Pladser i fred. Viser det sig at det ikke er nok, må vi beslutte til næste sæson, om der skal lås på.

Nu til det lidt mere hyggelige. Vi afholdte igen høstfest, det var sørme hyggeligt. Men der var knap så meget gang i mosteriget som sidste år. Vi kunne dårlig nok, plukke til æbleflæsk så ringe var æblehøsten.

Fælleshus. Som det er gået op for nogle, er vi ved at prøver vi at skabe et fælleshus. Som vi håber vil blive brugt flittigt. I huset vil der være mulighed for bare at kigge ind til en tår kaffe. Være kreativ med forskellige aktiviteter, eller spil. Vi har, blandt andet,

2 gange i vinterens løb, haft fællesaftenmad, hvilket har været en succes. Vi spiser igen, lørdag den 21 marts, ring til mig og tilmeld jer en uges tid før dato. Vi vil prøve at se om der er opbakning, om en sommerfest og en børnefest. Der kommer en aktivitetskalender op i opslagstavlen.

Alt dette kan kun ske, fordi vi endelig har fået et festudvalg. Vi er nu, Anja, Henning, Dan, Anita, en halv Nick og jeg selv. John står stadig for petanque, og vi mangler spillere, så vi kan få pokalen hjem til Roerskov.

Og jubi, vi takker Henning, for at åbne den bedste marketender vi længe har haft. Lad os bakke op om ham, så vi kan bevare, et godt socialt samlingssted. Har vi nogle bestemte ønsker til udvalget, er vi sikker på at han vil opfylde dem.

Kloakering. Vi har endnu en gang besøg af Anja og Laura, fra kommunen. Som vil gi os en opdatering på kloakeringen.

Kassere. Vores kassere, Christian tager ikke imod genvalg, så lad os sige tak, og gi ham en stor hånd for det store arbejde han har gjort.

Vi vil også sige en stor tak til Karen, for at ha passet festpladsen og blomster. Nu må tjansen gå til en anden, vi håber at der er en der melder sig.

Præmiefest. Tillykke til dem der fik præmie, det var en hyggelig dag.

Til slut vil vi ønske en god og solrig sæson, og sætte beretningen til debat og godkendelse.

24-10-2019 09:24:54

Hej kolonister.
Så nærmer tiden sig, for at vi skal ha lukket for vandet. Vi trækker den så længe vi kan. Så hold øje med vejerudsigten. Når der meldes mere end et par graders frost, lukker vi. God vintersæson. Husk at der er 1-2-3-4 advent, ved marketenderen kl 13, med gløgg og æbleskiver. I kan køber lodder ved marketenderen, med fantastiske præmier. Der bliver trukken en farve, hver advent.
Mvh. Bestyrelsen. Malle

19-05-2019 10:59:11

Så spiller vi petanque igen, første gang d. 25-5-2019 kl 12 på pladsen

Festudvalget

11-02-2019 12:41:46

Hej kolonister.

Så er det snart tid til Generalforsamling. Skovsbovænget tirsdag den 26-02 kl 19, vel mødt.
Anja og-eller Laura, kommer og fortælle nyt om kloakering.

MVH Bestyrelsen

28-04-2018 07:25:02

Hej kolonister.
Odense kommune indkalder til møde, tirsdag den 15 maj, kl 19. I vores lokaler på Skovsbovænget. Ang. kloarkering ☺.
Mvh. Bestyrelsen

28-04-2018 07:23:09

Hej kolonister.
Her er en forløber for aktivitets kalenderen 2018.

Lørdag den 12 maj, kl 13. Havefrue fest på festpladsen. Medbringe egne drikkevarer og mad til grillen.

Lørdag den 19 maj, kl 13. Petanque på festpladsen. Nærmere info senere.

Søndag den 20 maj, kl 09. Pinsemorgen bord på festpladsen.

Lørdag den 02 juni,kl 13. Petanque på festpladsen. Nærmere info senere.

Lørdag den 16 juni, kl 13. Petanque på festpladsen. Nærmere info senere.

Lødag den 07 juli, kl 13. Petanque afslutning i Enghaven. Nærmere info senere.

Lørdag den 08 september kl 13. Høstfest på festpladsen. Nærmere info senere.

Udover det skal vi ha malet både maketenderen, toiletterne og kontoret. Vi satster på tørvejr først og sidst i maj. Og vi håber og tror på, at vi kan samles, og hjælpe hinanden. Nærmere info senere.


28-04-2018 06:27:36

Hej kolonister.
Odense kommune indkalder til møde, tirsdag den 15 maj, kl 19. I vores lokaler på Skovsbovænget. Ang. kloarkering ☺.
Mvh. Bestyrelsen

02-04-2018 11:22:18

Nu har vejrguderne sluppet sit tag i os ang. frost og sne.
Vi åbner for vandet lørdag den 7-4 kl 10. Vi starter med kaffe, og slutter af med øl & pølser, når alt vandet er åbnet.
Vi har fået container til dagrenovation sat op. Vi må desværre konstaterer at ikke alle har sans for hvad der er dagrenovation og hvad de selv skal køre på genbrugsstationen. Der lå store flamingostykker og hele kasser. Det er utilgiveligt over for andre i kolonihaven, og vi fra bestyrelsen ser gerne det bliver respekteret.
MVH
Bestyrelsen

01-04-2018 07:40:46

Hej kolonister. Vi åbner for vandet idag, den 1 april. Vi mødes på festpladsen kl 10.
Vel mødt.
Mvh. Bestyrelsen

23-03-2018 10:34:42

Hej Kolonister. Vi bliver desværre nød til at udsætte vandåbningen, øv øv. Vi tør ikke tage nogle chancer.
Vi satser på at kan åbne næste søndag.
Nærmere info, i løbet af ugen.
God weekend.
Mvh. Bestyrelsen.


22-03-2018 10:25:20

Hej Kolonister.
Vi håber vejret arter sig så vi, som planlagt, kan åbne vandet på lørdag den 24-3 kl 10,00. hvor vi starter med kaffe.
Skulle frosten vende kraftigt tilbage må vi desværre udsætte det. Det ved vi først fredag aften eller lørdag morgen. Kommer I i tvivl må i gerne ringe til en fra bestyrelsen.
MVH og forhåbentlig på gensyn lørdag
Bestyrelsen

PS. Vi afslutter med øl og pølser, men først når vi er færdige med at åbne for vandet


15-02-2018 12:31:03

Så er indkaldelse til generalforsamling,og girokort sendt ud, og i skulle gerne have modtaget det. Hvis det ikke er tilfældet,skal i rette henvendelse til bestyrelsen.
MVH
Bestyrelsen

12-12-2017 13:41:08

Vi vil gerne ønske alle kolonister en god jul og et godt nytår. Vi glæder os til 2018, hvis eller når kommunen går i gang med kloakering af Roerskov kolonien.
MVH
bestyrelsen

05-11-2017 10:36:18

Hej Kolonister.
Der vil blive lukket for vandet søndag den 3 december, hvis der ikke kommer vedvarende frost inden.
Så hold øje med vejrudsigten, da der vil blive lukket med det sammen uden yderligere varsler.
God vinter
MVH
Bestyrelsen

05-09-2017 14:47:01

Hej kolonister.
Vi vil anbefale jer at læse side 44, i det sidste nye haveblade, der omhandler udlejning af kolonihave.
Det er FORBUDT.
Der står meget udførligt om regler og konsekvenser, hvis det ikke bliver overholdt.
MVH
BESTYRELSEN


21-08-2017 13:51:13

Hej kolonister. I forbindelsen med at nogle af os, har udfyldt handleplaner fra Odense kommune. Kan vi oplyse at Anja, Laura og Henrik, kommer og laver stikprøveopmålinger, på baggrund af handleplanerene, mandag, den 28 august, mellem kl 10 og 15. Bestyrelsen deltager også.

Mvh. Bestyrelsen

13-08-2017 10:43:12

Odense kommune holder åbent hus om kolonihaver.

28. september i Rådhushallen fra kl. 10,00 - 20,00.

Se opslag i skabet og på døren til kontoret.

Bestyrelsen

13-08-2017 10:40:51

Hej Kolonister.
Vi vil gerne opfordre alle til at respektere parkeringsreglerne i haven.
Det er forbudt at parkerer i længere tid . Max 1/2 time til af og pålæsning.
Vi opfordre alle kolonister til at gøre, evt. parkering i gangene, bilisterne opmæksom på reglerne.
MVH
Bestyrelsen

01-06-2017 07:40:56

Hej kolonister.
Vi holder pinsebord på festpladen, søndag den 0406 kl 9, vel mødt.
Så er det også ved at være tiden for haverunde, vi kommer rundt den 0606.
Vi holder høstfest, på festpladsen lørdag den 2309 kl 13. der vil blive salg af , kaffe, te, øl, vand og lidt til ganen. salg af lodder. Evt. et lille loppemarked, så kom gerne og sæt en bod op. Kom også gerne med lidt af høsten.
Håber vi får en fantastisk sommer.
MVH. Bestyrelsen.

08-05-2017 15:58:38

Vil opfordre jer til at læse havebladet for maj 2017.
side 44 står der lidt om kloakering i kolonihaverne.
Bestyrelsen

09-03-2017 11:03:03

HEJ KOLONISTER.
VI ÅBNER FOR VANDET DEN 26-03. KL 10. VI HÅBER AT GENTAGE SUCCESEN FRA SIDSTE ÅR. FORENINGEN GIR PØLSER ØL/VAND + KAFFE.
VEL MØDT.
MVH. BESTYRELSEN.

19-02-2017 20:57:38

Jeg er lige blevet opmærksom på en skrivefejl.
Det er selvfølgelig tirsdag den 28/2 der er generalforsamling.
MVH
Christian

07-02-2017 14:02:57

Hej alle.
Nu er indkaldelse til generalforsamling sendt ud, og alle burde have fået den. Skulle i ikke have modtaget noget, må i gerne kontakte Christian på tlf. eller e-mail.
Generalforsamlingen er tirsdag den 27/2.
God sæson
Bestyrelsen

20-07-2016 16:43:25

Jubilæumsfest lørdag den 6/8

Tilmelding til Jubilæumsfest den 6/8 kl 19,00
kan ske hos Katrine i markedtenderiet
pris 50,00 kr.

Inc. Mad + 1 øl eller vand, og der er lotteri på
billetten.

VEL MØDT

MVH
Bestyrelsen

01-06-2016 09:13:30

Roerskov Havekoloni 90
Landzonetilladelse Roerskov, Havekoloni 90
Den 19. april 2016 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:
• tilbygning til kolonihavehus og opførelse af drivhus, Roerskov, Havekoloni 90, matr.nr. 1aen, Vestermarken, Odense Jorder
Vi har desværre tekniske problemer, så selve landzonetilladelsen er desværre ikke tilgængelig i øjeblikket
Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 78 73 28 18.

Klagefristen udløber den 17. maj 2016.

Klager behandles af Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. planlovens § 59.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal indsendes via den digitale klageportal, der er obligatorisk for borgere**, virksomheder og organisationer. Link til klageportalen findes på www.nmkn.dk. Klageportalen findes også via www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger ind med din Nem-ID som borger eller virksomhed.
Klagen sendes gennem klageportalen til Odense Kommune. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr., det sker via betalingskort i klageportalen. Kommunens bemærkninger til klagen sendes til Natur-og Miljøklagenævnet sammen med relevante informationer om sagen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Natur-og Miljøklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.
*Lov om planlægning, gældende på dato for landzonetilladelsen

** i særlige situationer kan en borger fritages for at klage via klageportalen. Læs mere om de særlige forhold, der eventuelt kan begrunde en fritagelse på www.nmkn.dk. Hvis du mener du kan fritages, skal klagen sendes til Odense Kommune, Byggesag med en uddybende begrundelse for anmodningen om fritagelse. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.
Opdateret 03-05-2016

23-05-2016 21:54:35

Kontortid:
Kredsbestyrelsen træffes på kontoret hver tirsdag 16.15 - 17.30
Skovsbovænget 10 - 5230 Odense M
tlf. 2018 1893
FERIELUKKET uge 28 - 29- 30
Postadresse:
Kredsformand Hans-Erik Olsen
Skibhusvej 282 B 5000 Odense C
e-mail: ohs1893@gmail.com
mobil: 2018 189323-05-2016 21:53:04


Boliger og grunde til salg
Byggeri Byggesager Byggesagsarkiv
Følg din byggesag
Tilladelse til byggeri via Byg og Miljø
Færdigmeld dit byggeri
Ombyg, Nybyg, Tilbyg
Byggeri på landet
 Ansøgning om landzonetilladelse

Lov og vurdering af landzonetilladelse
Aktuelle landzonetilladelser

Nedrivning
Sammenlægning og nedlægning af lejligheder
Skilte, facader, solceller, antenner og skorstene
Scener og telte
Miljøforhold
Sagsbehandlingstider
Klage over byggeri

Lokalplaner og byplanvedtægter
Byfornyelse
Bevaringsværdige og fredede ejendomme
Bygningsinfo fra BBR

Ejerbolig
Lejebolig
Kort over Odense
Boligstrategisk indsats

Søg landzonetilladelse

Bor du i landzone, og vil bygge eller lave ændringer på bygninger, skal du søge om landzonetilladelse

Selvbetjening

Ansøgning om landzonetilladelse 


Selvbetjeningsoversigt


Borgerkontakt til Byggesag

 78 73 28 18


Personlig henvendelse: Skulkenborg 1
5000 Odense C

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Onsdag 9:30-15:00
Torsdag 9:30-18.00
Fredag 9:30-13.00
Digital post

Byggesag


Din ansøgning om landzonetilladelse

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det sammen med tegninger og kort, som viser de eksisterende forhold, og de ændringer dit projekt fører med sig. Det er vigtigt, du begrunder din ansøgning.Byggesags behandling

Landzoneområder er som grundregel forbeholdt landbrug, skovbrug og fiskeri, men du kan søge om tilladelse til andet byggeri. Vi vurderer i hvert tilfælde, hvordan dit projekt vil påvirke området, både i forhold til naturen, miljøet og det planmæssige.

Vi vurderer også, om dit projekt vil have betydning for dine naboer, og om de skal orienteres om dine byggeplaner. Hvis de orienteres, vil du få besked om det, og naboerne har så 14 dage til at komme med bemærkninger.

Får du landzonetilladelse, vil afgørelsen blive annonceret her på odense.dk. Der er 4 ugers frist til at klage. Klage skal sendes via den digitale klageportal som findes på www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til Odense kommune. Landzonetilladelsen kan du først udnytte, når klagefristen er udløbet, og der ikke er klaget over den.Andre tilladelser

Når du har fået landzonetilladelse, skal du som regel også søge en byggetilladelse. Dit projekt kan også kræve tilladelse efter anden lovgivning – f.eks. naturbeskyttelsesloven eller fredningsloven.

 Ansøgning om landzonetilladelse


Opdateret 19-10-2015

By- og Kulturforvaltningen


23-05-2016 21:51:38

Hvad kommer der til at ske?
Fordi der er så mange kolonihaveforeninger og knap 4000 havelodder i Odense, har samarbejdet og dialogen indtil nu primært været mellem Odense Kommune og Odense Havelodselskab. Et rigtig godt samarbejde, som vi på begge sider er stolte af.
Den 27. og 28. april 2016 var der to store møder, hvor kommunen præsenterede indsatsen og den kommende proces for alle kolonihaveforeningernes bestyrelser.
Bestyrelsen i din kolonihaveforening igangsætter nu en registrering, hvor de i løbet af sommeren 2016 besøger alle havelodder i foreningen. Bestyrelsen vil på hvert havelod registrere følgende:
 Om kolonihavehuset er over 60 m2?  Er regler om afstand til haveloddets skel overholdt?  Hvor mange småbygninger er der ud over kolonihavehuset, og hvilken type er der tale om?  Er der håndvask/toilet og lignende, som giver spildevand?
Gennem registreringen får Odense Kommune et overblik over de eksisterende forhold. På den måde kan der på et reelt grundlag senere træffes beslutning om, hvad der skal ske i fremtiden.
Selvom dit kolonihavehus måske er større, end lejekontrakten eller lokalplanen tillader, så er det ikke ensbetydende med, at noget skal fjernes. Det kan være, at det blev opført på et tidspunkt, hvor det var lovligt at bygge større end nu

23-05-2016 21:50:44

Hvad er tilladt i haverne?
Kort sagt kommer det an på, hvilken haveforening du har havelod i. Der er nemlig forskellige regler, hvilket kan være med til at skabe forvirring. Eksempelvis kan den enkelte forening på en generalforsamling vedtage særlige ordensregler. Disse regler er dog først gyldige efter Odense Havelodselskabs godkendelse. Du kan altid spørge din bestyrelse, hvis du er i tvivl.
Haveforeninger med lokalplan Hvis din haveforening ligger i et område med en lokalplan, skal du først og fremmest følge lokalplanen. Dernæst skal du overholde lejekontrakten mellem Odense Kommune og Odense Havelodselskab samt ordensreglerne og vedtægterne.
Haveforeninger uden lokalplan Hvis din haveforening ligger i et område uden en lokalplan, skal du overholde lejekontrakten mellem Odense Kommune og Odense Havelodselskab samt ordensreglerne og vedtægterne. Vær opmærksom på, at der kom et nyt tillæg til lejekontrakten d. 29. marts 2016.
Generelle regler Din kolonihaveforenings bestyrelse eller dennes repræsentant har til enhver tid adgang til havelodderne.
Spildevandshåndtering For alle haver gælder, at man ikke må lede spildevand ud på eller ned i jorden. Det er uhygiejnisk, øger risikoen for sygdom og skader jord og grundvand. Derfor skal spildevandet samles i en godkendt samletank og hentes af en slamsuger. Inden man etablerer en samletank, skal man have tilladelse fra Odense Kommune. Ved mindre spildevandsmængder kan man anvende egnede beholdere, såsom et campingtoilet. Disse beholdere må ikke graves ned. Snak evt. med din bestyrelse, som kan hjælpe dig videre.
Ophold i haverne Ifølge kolonihaveloven må man ikke bruge kolonihaven til helårsbeboelse. Man skal have en anden fast bopæl i Odense Kommune.
Man må:  være og overnatte i sin kolonihave fra 1. april til og med 31. oktober.  være og overnatte i sin kolonihave i alle weekender hele året.  være og overnatte i sin kolonihave i skolernes ferieperioder hele året.  være i sin kolonihave fra kl. 07-22 på hverdage fra 1. november til og med 31. marts.
Odense Kommune gør opmærksom på, at selvom det er lovligt at have folkeregisteradresse i en kolonihave, giver dette ikke tilladelse til at bruge kolonihaven som fast bopæl hele året.
Har

23-05-2016 21:49:16

Kære kolonihaveejer
En kolonihave skal være et sted, hvor man kan tilbringe mange hyggelige timer med afslapning, snakke over hækken, lytte til fuglefløjt og få jord under neglene.
Odense Havelodselskab og Odense Kommune ønsker at bevare kolonihaverne som rolige, grønne oaser og samtidig sikre ”kolonihaveånden” anno 2016. Men dette kan kun lykkes, hvis byggeri, håndtering af spildevand og ophold i haverne sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi har konstateret, at der er sket et uhensigtsmæssigt skred i byggeriet og brugen af visse kolonihaver. Odense Kommune har derfor lavet dette ark, som beskriver, hvad formålet med den kommende indsats er, og hvad der kommer til at ske fremadrettet. Din kolonihaveforenings bestyrelse er orienteret. Har du spørgsmål efter at have læst dette ark, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Vi håber på et fortsat godt samarbejde med alle Odenses kolonihaveforeninger.
God læselyst.
Venlig hilsen Odense Havelodselskab og By– og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
Hvorfor arbejder Odense Kommune med kolonihaverne?
Odense Kommune ejer eller fremlejer jorden i 30 af kommunens kolonihaveforeninger - heriblandt den kolonihaveforening, som du har havelod i.
I samarbejde med foreningernes bestyrelser - og ikke mindst dig - vil vi gerne tage hånd om, hvordan disse områder i byen bruges og udvikles.
Fokus på tryghed, miljø og fællesskab Odense Kommune ønsker bæredygtige kolonihaver, hvor fællesskabet tager hensyn til miljøet, økonomien og det sociale liv. Kolonihaverne skal være for alle, og der skal være trygt og rart at være.
Der findes mange forskellige slags kolonihaveforeninger og -huse i Odense Kommune. Mangfoldigheden er netop noget af det, der er så herligt ved kolonihaverne.
Men som det så ofte sker, udvikler tingene sig. Visse kolonihaveområder er med tiden begyndt at ligne villakvarterer med store huse, flere etager, svømmepøl, osv.
Den udvikling ønsker Odense Kommune at tage hånd om, så haverne kan forblive små oaser, hvor alle har råd til at være, og hvor kolonihavelovens formål, som er at give byens borgere mulighed for rekreation og fritidsliv, fortsat opfyldes

30-03-2016 09:17:42

Hej Så skal vi til at spille Petanque igen.
Så hvis du vil spille så ring på tlf.23742068.
John

08-03-2016 13:55:49

Hej Kolonister.

Istedet for at åbne vandet den 27 Marts. Har vi fået samlet hjæp, så vi kan åbne den 20 Marts kl 10.
Mød gerne op ved kontoret, hvis i vil hjæpe til☺.

MVH. Bestyrelsen. Malle.


25-02-2016 12:51:18

Vi takker for en god generalforsamling, med nogle gode debatter, og en hyggelig stemning. Vi opfordrede havelejerne til at give os deres E-mail addr. så vil det være nemmere at komme i kontakt, og det er også billigere end et brev.
Vi ser hen til en god og solrig sæson i haverne.

På bestyrelsens vegne

Christian

13-12-2015 14:27:17

Vi vil gerne ønske alle kolonister en god jul og godt nytår
Med tak for det gamle år.
Vi glæder os til sæsonen starter igen 2016.
Der vil komme indkaldelse til generalforsamling ca 1. Februar til den sidste tirsdag i februar.
MVH
BESTYRELSEN

19-11-2015 09:30:16

Hej kolonister
Der bliver lukket for vandet fredag den 20-11
MVH
Bestyrelsen

03-11-2015 16:37:54

Så har vi fået oprettet Mobil Pay.

Tlf. nummer er 22 98 36 55.

Der er et gebyr på 5,00 kr. hver gang der bliver betalt med Mobil Pay

MVH
Bestyrelsen29-09-2015 10:11:02

Hej kolonister.
så er det sørme snart slut, for denne sæson. Vejret har vi ikke kunne prale med. Men det kan vi, med alt det hi har fået lavet. Bland andet, hegn og overdække på festpladsen.
Vi lukker for vandet den 1 november. Hvis der ikke kommer frost.
Vi holder lukket på kontoret i december, januar og febuar.
vi kan selvføgelig kontaktes på telefon.
Godt efterår.

Bestyrelsen.

20-06-2015 10:25:01

Nu er vi kommet næsten ud af juni måned, og jeg kan konstatere at ikke alle har fået betalt haveejere for 2015,med sidste betaling 3/5.
Så jeg vil lige appellerer til de sidste om at få betalt, eller kontakte mig for en evt. Ordning om betaling.
Hilsen og god sommer
Kasserer
Christian

16-06-2015 19:23:45

M.h.t. til køre- & parkeringstilladelser til haveejerne, skal jeg bruge en liste med

Navn, havenr., registreringsnummer og mobilnr.

Senest onsdag den 24. juni. Herefter vil det ikke være muligt at få en sådan.
16-06-2015 19:19:26

Information om Tinderbox – festivalen 2015.
Hermed får du en kort information om Tinderbox, som afvikles i Tusindårsskoven fra fredag den 26. juni til og med søndag den 28. juni. Der kan forekomme ændringer, som du vil blive informeret om, men hold dig også gerne opdateret via vores hjemmeside www.tinderbox.dk. Festivalpladsen åbner alle dage kl. 12.00 og lukker fredag og lørdag kl. 02.30, søndag lukkes kl. 24.00. Der er musik fra en eller flere scener i hele perioden. I forbindelse med opbygningen af festivalen vil der fra ca. 14 dage før forekomme en del ekstra trafik af Falen fra Kløvermosevej. Der vil ligeledes kunne forekomme en del trafik i forbindelse med nedtagningen som anslås at ville tage ca. 1 uge. Fra fredag den 26. juni kl. 09.00 lukkes Falen fra Kløvermosevej til Sanderumvej v. Sanderum Kirke. Det samme gælder for udkørsel på Falen fra Dragebakken, Mågebakken og Travbanevej. Det vil lørdag den 27. og søndag den 28. i tidsrummet fra kl. 06.00 indtil 09.00, være muligt at køre som normalt i dette område. Der vil være parkeringsforbud 2-300 meter ned af Dragebakken, Mågebakken og Travbanevej i hele festival-perioden og Elsesmindevej vil ligeledes være spærret for al trafik fra fredag den 26. juni kl. 00.00 indtil den 29 juni kl. 09.00. Der vil dog være adgang for beboerne i H/F Roerskov & H/F Rosenbækken v.h.a.speciel køretilladelse til deres parkeringsplads. Vi forventer op i mod 25.000 festivalgæster pr. dag. Disse vil komme gående, cyklende, med shuttlebusser, i taxa eller egen bil. Derfor afspærrer vi af sikkerhedsmæssige og trafikmæssige årsager dette stykke af Falen, således at vi undgår trafik direkte i forbindelse med festivalområdet, og de mange gående og cyklende. Politiet og Politihjemmeværnet vil stå for al trafikregulering i forbindelse med festivalen. Har du et særligt ærinde inden for de afspærrede områder bedes du kontakte undertegnede, så vil jeg være behjælpelig med en løsning. Trafikplanerne udarbejdes i samarbejde med Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning og Fyns Politi. Vi har til festivalen valgt et lydsystem, som er meget retningsbestemt, og derfor primært vil ramme vores publikum. Vi er dog godt klar over, at en festival af denne størrelse kan være til gene for jer, der bor i nærheden af Tusindårsskoven og at I alle tre dage må leve med et lydniveau, der kan forstyrre nattesøvnen. Bemærk at der vil forekomme lydprøver torsdag den 25. juni, også om aftenen. Vi bestræber os på at være færdige med lydprøverne kl. 21.00. Desuden vil der være lydprøver fredag, lørdag og søndag formiddag. Vi håber at ovenstående kan accepteres, og har I nogle spørgsmål vedr. festivalen og hvordan den vil påvirke jer, så er I velkomne til at skrive til undertegnede. Det er også muligt at få information via vor hjemmeside www.tinderbox.dk under menupunktet ”Naboer”. Under festivalen og i dagene omkring (fra 19. juni), har du mulighed for at komme i kontakt med en nabo-telefon døgnet rundt, inden da vil vi være at træffe på mail. Telefonnummer 3023 3759 samt mail john.hansen@tinderbox.dk Jeg glæder mig personligt som Odenseaner til at byde alle vore festivalgæster velkommen til byens første store musikfestival og er sikker på det bliver en fantastisk oplevelse og gevinst for vores by. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at invitere jer til en rundvisning på pladsen torsdag den 25. juni kl. 17.00. Mødested publikumsindgangen fra Falen.
De bedste hilsner John Hr Hansen - john.hansen@tinderbox.dk - nabo-telefon: 3023 3759. ( fra 19/06 )

17-05-2015 10:54:31

Kontoret har lukket pinsedag den 24/maj
MVH
Bestyrelsen

16-05-2015 17:22:32

INFO.
I forhold til nye vedtægter kan vi fortælle, at der ikke bliver afgjort noget Før til oktober.
Vores nuværende vedtægter er gældende.
Det vil sige, når vi bygger, er det 10% af grunden, eller højst 5om2. Byggeriet skal stå færdigt udvendigt inden for et år, fra byggetilladelsen er underskrevet. Det er kredsen der kommer og godkender byggeriet.
MVH
Bestyrelsen

16-05-2015 17:12:27

Triatlet den 23 maj.

Elsesmindevej vil Være lukket den 23 maj mellem kl. 8,00 til kl. 15,00 PGA. Triatlon.
Køreskoler.
Skriv selv en seddel med teksten Roerskov H/F, så bliver i lukket ind.
Vi opfordret hensynsfuld kørsel.
MEN.
Bestyrelsen

13-05-2015 07:57:24

Hej.
Festudvalget vil gerne inviterer til Pinsebord.
Søndag d. 24-5-2015 kl 9.00 på Festpladsen

26-04-2015 15:37:30

Generalforsamling d. 24/2 2015 Roerskov Haveforening

Valg af dirigent: Marianne
Stemmetæller: Søs, Morten og Harris

Bestyrelsen slår punkt 4 og 5 sammen da det er bestyrelsen der har et forslag .

Formand/Malles beretning: En stor ros til havefolket for at indbetale havelejen.

Vi må godt bruge vores kamera til dokumentation til vores skidthaver.

Vedr. ulovlig parkering især på græsset på vores hovedvej: Efter 3 advarsler er det en opsigelse.

Vores fælles toilet var meget beskidt sidste år på trods af daglig rengøring og der blev stjålet sæbe, håndklæder og toiletpapir. Samtidig vil de mange arrangementer, der kommer i 1000 årsskoven gør, at der er flere af gæsterne fra musik arrangementerne, som vil bruge vores toilet og vi skal tømme tanken flere gange.
Der vil på baggrund af dette komme lås på vores toiletbygning. medlemmer af haveforeningen kan mod en pris på 300,00 kr. købe en nøgle. De 200,00 kr er et depositium, som man får tilbage, når man afleverer sin nøgle igen fx ved salg. De resterende 100,00 kr er til administration. Mister man sin nøgle koster det 200,00 kr at købe en ny. Nøglerne kan ikke kopieres og pris for at etablere systemet incl 200 nøgler er 20000,00 kr.


Der var igen i 2014 et meget stort problem med vores køkkenaffald. Containerne var overfyldte og der blev stillet poser omkring dem, hvor der så kom rotter og fugle, der spredte affaldet ud over pladsen. Desuden har vi fået klager fra Odense renovation med billeder af overfyldte skraldespande.

Bestyrelsen havde et forslag, der indebærer en udvidelse af kapaciteten, hvis ordningen skal fortsætte. Dette vil fordoble omkostningerne for dagrenovation til ca 50000,00 kr. forslaget kom til afstemning om ordningen skulle fortsætte i 2015 eller vi skulle droppe ordningen med dagrenovationen.

Afstemnings resultatet blev 44 mod 42 imod. Så vi vil stadig have dagrenovation i 2015.
John Svendsen har som lovet på Generalforsamlingen undersøgt muligheden for at tage et andet selskab end Odense renovation. Dette er ikke en mulighed for os, da det kun er erhverv der har mulighed for frit valg med hensyn til hvem der skal tømme containere med dagrenovation.

Vi fortsætter med container til haveaffald som hidtil, med en container hver 14 dag som vil stå overfor maketenderen.

Angående Tinderbox: Så bliver Elsesmindevej kun brugt til produktionsvej så selve indgangen til koncerterne er fra Falen.

Gang 1 og 0 er nu lavet med frostsikre vandrør.

Vi venter stadig på nye vedtægter.

Kloakering er ikke aktuelt lige p.t men vi hører vel noget på et tidspunkt.

Bane Danmark skal udvide med et spor mere til togene og vi ved ikke om det bliver på vores side eller på Enghavernes side.

Et kæmpe tak til vores skidtsamler hold, som i 2014 har samlet affald op i haveforeningen den første Søndag i hver måned. De vil fortsætte i 2015 og har du lyst til at hjælpe til, måske bare en enkelt gang, så mød op ved kontoret den første i måneden kl 10.

Der er nu frit skorstensvalg.
Skorstensfejer Kevin Nielsen var mødt op og tilbyder at ordne vores skorstene.
Vi har visitkort og flyers på kontoret hvis der er nogle som er interesseret.

Bestyrelsen holder lukket på kontoret hele Juli måned.

Beretningen blev godkendt

Flere medlemmer ønskede at regnskabet blev lidt nemmere at gennemskue.
Der bliver lavet et nyt budget som kommer til at hænge i skabet ved Katrine.
Regnskabet blev godkendt


Valg:

Malle blev genvalgt til bestyrelsen
Iben blev genvalgt
Marianne blev genvalgt
Bestyrelsessuppleanter : Egon og Preben blev genvalgt
Revisor: billagskontrollør Dan 55 stemmer
Revisorsuppl. Lone 17 stemmer og Torben 10 stemmer

Evt.
Man må godt sætte tagvinduer i hvis der er bygget til kip.

BESTYRELSEN OPFORDRER HAVEEJERNE TIL AT VÆRE I HAVEN NÅR VI ÅBNER FOR VANDET.
Følg med på tavlen : Hvis der er ændringer kommer det op der.


19-02-2015 09:49:00

Så er det tiden for generalforsamling.
Du/I kan nå det endnu ved at ringe til formanden eller kasseren. Det er på tirsdag den 24-02-2014 kl. 19,00 i kolonihaveforbundet`s lokaler på Skovsbovej 10.
Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Kasserer Christian

04-02-2015 08:03:27

Hej Kolonister.
Så er det snart sæson igen.
Vi afholder generalforsamling den 24-02, kl 19, husk jeres indkaldelse, for at få adgang.
Vi venter spændt på nye vedtægter, så vi kan desværre ikke fortælle noget endnu.
Hvis i er flyttet, så husk at melde ny add. på kontoret.
Det samme gælder med email, som vi vil til at bruge lidt mere, for at spare på porto, hvilket er en stor udgift.
I forhold til parkering på havegange og grønne områder, er vi kede af at der ikke er mere selvjustits, vi ser os nød til at registrere, hvem der parkerer hvor og hvornår. Efter 3 advarelser, er det en opsigelse.
Vi åbner vand den 29-03, hvis der ikke er frost.
Vi ønsker en god havesæson.
MVH. Bestyrelsen.

01-06-2014 08:46:19

Hej Kolonister.
Sæsonen er nu godt igang, og der er kommet godt gang i næsten alle haver, hvilket fryder vores små havehjerter.
Det betyder også at der kommer arrangementer i 1000 års skoven.
Den 8 Juni, er der Rock Show, Elsesmindevej vil være lukket for billister hele dagen. Vi kan hente køresedler, hos Katrine (maketenderen), fra på fredag. En køresedel per have.
Vi har haft gang i Dyreværnet, med henblik på at finde ud af om vi har vildkatte, vi er ikke meget for at de skal komme og indfange dem.
Så vi opforder til at katten er øremærket, cipet eller bære halsbånd.
Vi må også sige en stor tak, til vores skraldehold, der møder trofast op første søndag i måneden.
Der vil blive skt. Hansbål iår, der vil komme flere oplysninger.
Mvh Bestyrelsen
21-04-2014 08:50:36

Hej Kolonister.
Så er vi atter igang med en sæson.
Der er meget stor intresse for vores kolonihave, derfor er vi nød til at oprette en venteliste. Det betyder at fra den 01072014, kan vi ikke selv længre formidle et salg. Det er fra ventelisten der skal findes en køber. Er der ikke nogle fra ventelisten der er intresseret, er man selvfølgelig selv velkommen til at finde en køber.
Vi har jo fået lavet om på containerordningen til hvær 14dag, håber det kommer til at fungere, det vil hjælpe en del, hvis det ikke er over en meter, det der bliver smidt i, så kan der være meget mere.
Vi opfordre til at få fældet træer der er til gene for naboen, hvis det ikke er muligt selv at få det gjort, så kom på kontoret, så skal vi se om vi kan hjælpe.
Og tænk sig vi har fået en affaldspatrolie, stor tak til dem der bruger tid.
Håber at vi får gang i et festudvalg, vi har jo fået sådan en fin overdækning som da skal bruges, så kom endelig på kontoret, både med idéer og hvis i kunne tænke jer at værer med.
Hvad med en konkurrence, om at dyrke den største gulerod.
God sæson. MVH. Bestyrelsen.


09-03-2014 19:57:20

Test af ny pc...

02-06-2013 08:36:05

Hej Kolonister. Så er vi i den første sommermåned, lad os håbe, at vejret også ved det. Køkkenaffalds contanierne, bliver tømt hver fredag, til og med august, håber, det det afhjælper, det frygtelige svineri.HUSK de er kun til KØKKENAFFALD.Vi har sendt skidtbreve ud, der er ikke nær så mange som sidste år, det er jo gode tegn.
Vi siger tak, til kommunen, for gadebelysnig på Elsesmindevej. Selv om det hovedesagligt er for angermanger i Tusinds årsskoven, giver det også tryghed i og omkrig havekolonien. Hvis der er nogen der har lyst til at være med i et festudvalg, så kom på kontoret, så formidler vi det vidre.
MVH Bestyrelsen28-04-2013 08:41:46

Hej Kolonister. Så er det endelige forår,så er det tid til at få jord under neglene. Vi går have runde første gang,Lørdag den 25 Maj og Søndag den 26 Maj. Der ligger vejfyld ved købmanden,til at fylde huller op på havegangene,håber det bliver brugt!!!. Det er kommet nye regler i forhold til byggeri. Det er nu Kredsen der skal godkende det endelig byggeri. Vi vil derfor opfordre,til at holde sig inden for byggereglerne,da vi fra Bestyrelsen ikke ønsker unødvendige,konflikter med Kredsen og Kommunen. Husk haven er ikke til stress og jag,den er til ro og behag. MVH Bestyrelsen

26-03-2013 21:11:42

Hej Kolonister!
Vi kan desværre ikke åbne for vandet d.31-3
PGA. Frost ØV.ØV
Det bliver først d.14-4 kl.10
Vi ønsker jer alle en god havesæson,
med masser af solskin, fuglefløjt og en god
snak over hækken.

MVH. Bestyrelsen